Hướng dẫn sử dụng phím tắt thêm dòng trong word 2003,2007,2013,2016,2019

Ngoài excel ra thì word cũng hỗ trợ bạn sử dụng phím tắt thêm dòng vào trong văn bản. Đây là nhũng thao tác cơ bản trong tất cả các phiên bản word. Nếu lâu ngày bạn quên hoặc mới sử dụng word thì có thể tham khảo hướng dẫn của mình trong bài viết phím tắt thêm dòng trong word dưới đây nha.

Ngày đăng: 08-03-2021

882 lượt xem

Ngoài excel ra thì word cũng hỗ trợ bạn sử dụng phím tắt thêm dòng vào trong văn bản. Đây là nhũng thao tác cơ bản trong tất cả các phiên bản word. Nếu lâu ngày bạn quên hoặc mới sử dụng word thì có thể tham khảo hướng dẫn của mình trong bài viết phím tắt thêm dòng trong word dưới đây nha.

Phím tắt thêm dòng trong Word

Cách 1

Tương tự cách chèn cột, bạn tìm kiếm vị trí cột cần chèn -> chuột phải chọn Insert -> Insert Rows Above (chèn dòng bên trên dòng đã chọn) hoặc Insert Rows Below (chèn dòng phía dưới dòng đã chọn):

Hướng dẫn thêm hàng, cột vào bảng trong Microsoft Word - Học Word máy tính  nhanh nhất

Nếu bạn muốn chèn thêm nhiều dòng cùng 1 lúc cũng tương tự cách chèn 1 dòng chỉ khác khi bôi đen số cột thực hiện bôi đen số cột đúng bằng số cột cần tạo

Cách 2

Với cách chèn dòng nhanh mà các phiên bản mới hỗ trợ bạn chỉ cần chọn lựa số dòng cần chèn thêm và vị trí dòng cần chèn -> tích chọn vào biểu tượng dấu cộng:

Cách thêm dòng, cột trong Word, thêm dòng, cột vào bảng biểu Table tro

Cách 3

Ngoài những điều ấy ra để chèn dòng trong bảng bạn thực hiện tìm kiếm vị trí và số dòng cần chèn -> vào thẻ layout -> chọn Insert Above hoặc Insert Below tùy thuộc vị trí hàng cần chèn:

Hướng dẫn thêm hàng, cột vào bảng trong Microsoft Word - Học Word máy tính  nhanh nhất

Thêm cột trong word

Để thêm cột trong word các bạn chỉ việc đặt con trỏ chuột tại vị trí cột bất kỳ mà bạn mong muốn thêm ngay sau, hoặc ngay trước cột đó. Click Insert –> Insert Columns to the Right (Thêm 1 cột vào bên phải cột hiện tại).

How to Add Column in Table - W3spoint

Tương tự, các bạn cũng có thể Lựa chọn Insert Columns to the Left (Thêm 1 cột vào bên trái cột hiện tại)

Phím tắt xóa hàng, cột trong Word

Xóa cột trong Word

Cách 1:

Để xóa cột trong bảng bạn chỉ cần chọn lựa cột cần xóa -> chuột cần chọn Delete Columns:

Cách xóa dòng, cột, bảng, ô trong Word 2007, 2010, 2013, 2016 (#3) -  Jvinhblog

Cách 2

Ngoài những điều ấy ra để xóa cột bạn chỉ cần tìm kiếm cột cần xóa -> vào thẻ Layout -> Delete Columns:

How To Delete a Table in Word | Ubergizmo

Xóa hàng trong Word

Tương tự cách xóa cột bạn chỉ cần chọn lựa dòng cần xóa -> chuột phải chọn Delete Rows:

Trắc nghiệm tin học (Ms Word) - đề 32 - trắc nghiệm Tin học

 

Trên đây là một vài thao tác sử dụng phím tắt thêm dòng trong word , với các phiên bản khác bạn chỉ cần thực hiện tương tự. Chúc bạn thành công!